Služby

Účetní služby
 • Vedení účetnictví v plném rozsahu pro právnické i fyzické osoby
  • externí zpracování účetní evidence
  • zpětná rekonstrukce účetnictví
  • kontrola
 • Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
  • pro neziskové organizace
  • pro bytová družstva
 • Evidence příjmů a výdajů pro stanovení základů daně z příjmů (od 1. 1. 2004)
  • pro fyzické osoby s obratem nižším než 6 mil. Kč dříve účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
 
Vedení personální a mzdové agendy
 
Zpracování mezd a personalistiky pro malé i velké organizace.
 • Zpracování mezd
  • měsíční zpracování mezd, povinné odvody a hlášení
  • roční mzdové vyúčtování, včetně zpracování hlášení - vyúčtování daně ze závislé činnosti a daně placené srážkou, příprava potvrzení o zdanitelných příjmech atd.
 • Personalistika
  • evidence osobních údajů zaměstnanců (pracovní smlouvy, platové výměry)
  • přihlašování a odhlašování u zdravotních pojišťoven a u správy sociálního zabezpečení
  • vystavování a potvrzování běžných personálních formulářů
 
Ostatní služby
 • zastoupení poplatníka v případě provádění kontrol finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnou
 • sestavení vnitropodnikových směrnic
 • inventarizace majetku a závazků po uplynutí účetního období
 • kompletní vedení knihy jízd, a to i zpětně
© 2006 Site design by